Прелиминарна ранг листа кандидата за доделу студенских стипендија у школској 2023/24 години студентима припадницима ромске националне мањине

Директорка Канцеларије за инклузију Рома дана 27.10.2023. године под бројем 374/23 расписала је Јавни Конкурс за доделу студентских стипендија студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани на Високу струковну васпитачку и медицинску школу на основне струковне студије: студијски програм струковни васпитач односно васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику и студентима уписаним на прву и другу годину мастер струковних студија.

Јавни Конкурс објављен је у „Службеном листу АП Војводине“ бр. 43/23 од 01.11.2023. године и на интернет станици Канцеларије за инлузију Рома www.inkluzijaromavojvodina.rs

Правилником о додели студентских стипендија бр. 332/23 од 29.09.2023. године, који је објављен у „Службеном листу АП Војводине“, бр. 40/23 од 4.10.2023. године, као и на интернет страници Канцеларије, утврђени су услови и поступак за доделу студентских стипендија из средстава буџета АП Војводине, предвиђених Финансијским планом Канцеларије за 2023. годину.

Комисија за спровођење Јавног Конкурса за доделу студентских стипендија на основу члана 6. став 4. Правилника о додели студентских стипендија дана 17.11.2023. године je саничнила предлог ранг листе кандидата који испуњавају услове применом критеријума из члана 3. наведеног Правилника и исту објавила на интернет страници Канцеларије за инклузију Рома www.inkluzijaromavojvodina.rs

Примерак предлога ранг листе достављен је и Високој струковној васпитачккој и медицинској школи у Вршцу. Студенти имају право приговора на прелиминарну ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници Канцеларије.

Прелиминарну листу можете преузети на линку испод: