ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА у школској 2021/2022 години

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2021. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели студентских стипендија за школску 2021/2022 годину („Службени лист АП Војводине“,…

Јавни позив за обављање стручног стажирања намењен припадницима ромске националне мањине

Фондација за образовање Рома (ФОР) објављује конкурс за обављање стручне праксе и усавршавање младих Ромкиња и Рома кроз програм стажирања код послодаваца из јавног и приватног сектора.Рок за пријаву: 4.…

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД

 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА  ИНКЛУЗИЈУ РОМАБулевар Михајла Пупина 2521000 Нови СадБрој: 390/21Датум: 29.09.2021.На основу члана 8. и члана 14.став 1. тачка  9. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АП…