КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ   КО МОЖЕ ДОБИТИ СТИПЕНДИЈУ? За доделу стипендија могу конкурисати: Ученици ромске националности од I-IV…

Конкурс за позиције локалних теренских сарадника/ца

ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕХО) Објављује конкурс за позиције ЛОКАЛНИХ ТЕРЕНСКИХ САРАДНИКА/ЦА ЗА РАД НА СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ „ПРИСТУП ВОДИ“ У 11 ПОДСТАНДАРДНИХ НАСЕЉА У 8 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈА СЕ…

Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2021. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник  РС”, бр.  36/, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке…