ПУТ СНОВА – DREAM ROAD

Поразна динамика друштвене неједнакости и сиромаштва огледа се у многи аспектима свакодневног живота 10-12 милиона Рома у Европи. Последњих година, нада у напредак разбијена је заоштреним политичким дискурсом са посебно…

Основна школе „Трива Витасовић Лебарник“ из Лаћарка

Љиљана Михајловић, в.д.директорке Канцеларије за инклузију Рома и Јелена Јовановић, покрајинска посланица су данас посетиле ОШ " Трива Витасовић Лебарник" из Лаћарка, где су присуствовале додели таблет рачунара ученицима ромске…

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ   КО МОЖЕ ДОБИТИ СТИПЕНДИЈУ? За доделу стипендија могу конкурисати: Ученици ромске националности од I-IV…