Одржан састанак о унапређењу наставе на ромском језику

Канцеларија за Инклузију Рома АП Војводине, у сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине организовала је састанак на тему „Проблеми и изазови на тему реализације наставе на ромском језику“ на…

Обавештење о продужењу рока

Канцеларија за инклузију Рома обавештава студенте припаднике ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2022/2023. годину на високошколске установе чији је оснивач Аутнономна покрајина Војводина, да…