Конкурси за студенте

Канцеларија за инклузију Рома објављује следеће конкурсе за студенте:

  • Конкурс за студентску стипендију

    ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСKИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСKЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ KОЈИ СУ УПИСАНИ НА ВИСОKУ ШKОЛУ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО...