О нама

Kанцеларија за инклузију Рома, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, основана је Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, бр.8/06 и 46/17)  у циљу унапређења положаја Рома у области образовања, запошљавања, здравства, становања, људских и других права, као и стварања услова за укључивање Рома у све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у Аутономној покрајини Војводини. Kанцеларија за инклузију Рома има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком и Статутом Kанцеларије. Kанцеларија послује као установа, у складу са прописима о јавним службама. Делатност Kанцеларије одређена је чланом 6. Одлуке о оснивању Kанцеларије за инклузију Рома („Службени лист АП Војводине“, бр.8/06 и 46/17).  

Визија Kанцеларије за инклузију Рома​

Мисија Kанцеларије за инклузију Рома

Наша визија је заједница без предрасуда и дискриминације у којој све грађанке и грађани остварују своје пуне потенцијале, активно доприносе развоју, равноправно учествују у доношењу одлука и коришћењу ресурса заједнице.

Kанцеларија за инклузију Рома ради на стварању услова за суштинску и пуну друштвену укљученост Ромкиња и Рома у Војводини.

Вредности канцеларије за инклузију Рома

Друштвена укљученост

Ми верујемо да сви људи без обзира на разлике било које врсте, треба да буду једнако третирани. За то је неопходна потпуна друштвена укљученост и прилагођавање окружења потребама и могућностима људи који у њему живе, уместо очекивања да се искључиво људи, односно читаве друштвене групе мењају како би задовољили очекивања остатка друштва.

Равноправност

Под равноправношћу подразумевамо једнакост свих људи, и свих мушкараца и жена, уз уважавање разлика у специфичности потреба, различитости у потенцијалима, афинитетима, ставовима.

Доследност

Kанцеларија за инклузију Рома од 2006. године доследно и без компромиса ради на остваривању својих мандаторних обавеза, при чему их не доживљавамо као обавезе него као наш позив. Од самог оснивања дефинисане су смернице нашег рада које су пре свега идеје водиље, а начини на које их остварујемо су у складу са нашим ресурсима.

Борба против предрасуда и дискриминације

Ми смо посвећени овој борби, како у нашем окружењу, тако и кроз промовисање наших вредности унутар Kанцеларије, како бисмо очували културу организације у којој радимо таквом да подржава сваког појединца у остваривању његових пуних професионалних потенцијала.

Инвестирање

Верујемо да је неопходно инвестирати да би се резултати напорног рада видели кроз неко време. Зато напорним радом инвестирамо у раст и развој наших запослених и сарадника, инвестирамо у планове којима стварамо смернице за будуће активности и инвестирамо у наш углед и кредибилитет.

Афирмација

Kако и показујемо кроз реализацију наших активности у области образовања и запошљавања, сматрамо да кроз позитивне мере и промоцију позитивних пракси можемо допринети напретку, пре него истицањем неуспешних инцијатива или јавним конфронтацијама. Афирмативним акцијама долазимо до позитивних промена.