Запослени

Наш тим чине следећа заспослена лица која можете контактирати путем телефона или електронском поштом:

АЛЕКСАНДРА МИЛАШИНОВИЋ

Александра Милашиновић

правно кадровски аналитичар

aleksandra.milasinovic@vojvodina.gov.rs

Александра Мићић

Александра Мићић

сарадник за односе са јавношћу и издавачку делатност

aleksandra.micic@vojvodina.gov.rs

РОМЕО МИХАЈЛОВИЋ

Ромео Михајловић

финансијско-рачуноводствени аналитичар

romeo.mihajlovic@vojvodina.gov.rs

Љиљана Kнежевић

Љиљана Kнежевић

пословни секретар

ljiljana.knezevic@vojvodina.gov.rs