Директорка

Љиљана Михајловић

директорка


Булевар Михајла Пупина 25
Нови Сад
Телефон: 021 4881 723
ljiljana.mihajlovic@vojvodina.gov.rs

Рођена 1982. године у Новом Саду.

Образовање:

Дипломирала на Високој медицинскoj школи струковних студија у Београду 2011. године. Основне академске студије завршила 2017. године на Пословном и правном факултету у Београду. Мастер студије завршила  на Факултету пословне економије Универзитета Едуконс у Сремској Каменици, где је стекла звање мастер економије. Положен државни стручни испит за рад у органима управе.

Радно искуство:

Прво радно искуство стекла у оквиру удружења  „Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб“ Нови Сад на радном месту асистента на  програму: „Образовно- реакреативни програм за избеглу, расељену и ромску децу у Србији“ (2006-2010. године)

Осам година радног искуства  у  Основној школи “Вук Караџић“ у Новом Саду- педагошки асистент (2010-2018. године)

Две године радног искуства у оквиру  Градска управа за социјалну и дечију заштиту Нови Сад-извршилац за додатну социјалну подршку детету и ученику, координатор Интерресорне комисије (2018-2020. године)

Чланица Мобилног тима за инклузију Рома Града Новог Сада. 

Председница Управног одбора Канцеларије за инлузију Рома АП Војводине (2016-2020. године)

Од 2018. године чланица Националног савета ромске националне мањине-председница Одбора за образовања

Координаторка Тима за унапређење положаја Рома Града Новог Сада од 2020. године