Конкурси

Објављујемо актуелне конкурсе наше Канцеларије или других институција од важности за Роме.

Конкурси Канцеларије за инклузију Рома

Конкурси других институција