Конкурс за позиције локалних теренских сарадника/ца

ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕХО)

Објављује конкурс за позиције

ЛОКАЛНИХ ТЕРЕНСКИХ САРАДНИКА/ЦА
ЗА РАД НА СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ „ПРИСТУП ВОДИ“
У 11 ПОДСТАНДАРДНИХ НАСЕЉА У 8 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СМАЊЕЊЕ ДОДАТНЕ РАЊИВОСТИ РОМСКИХ ПОРОДИЦА И ДРУГИХ РАЊИВИХ ГРУПА, ИЗАЗВАНЕ ПАНДЕМИЈОМ ЦОВИД 19 У 18 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

Назив позиције: Локални теренски сарадник/ца за рад са заједницом којој се обезбеђује приступ води

Статус:   Уговор о делу

Период трајања Пројекта: до 31.12.2021.

Период ангажовања: по потреби, у зависности од броја породица на пројектним локацијама од 1 до 5 месеци

Опис послова/циљ ангажовања:
У оквиру активности кроз које ће се омогућити приступ пијаћој води породицама које су настањене у 11 подстандардних насеља у општинама Кањижа, Ковин, Алибунар, Зрењанин, Стара Пазова, Смедеревска Паланка, Топола и Ваљево, рад са крајњим корисницима и локалним институцијама ће бити директно на терену односно објектима који ће бити прикључени на водоводну мрежу.

 

Опширније о  конкурсу за посао на овом линку.