Јавни позив за обављање стручног стажирања намењен припадницима ромске националне мањине


Фондација за образовање Рома (ФОР) објављује конкурс за обављање стручне праксе и усавршавање младих Ромкиња и Рома кроз програм стажирања код послодаваца из јавног и приватног сектора.

Рок за пријаву: 4. новембар 2021.

Програм стажирања се реализује у оквиру пројекта „Поспешивање запошљивости младих Ромкиња и Рома – фаза ИИ“ уз подршку програма Немачке финансијске сарадње који спроводи Немачка развојна банка КфW у име Владе Републике Немачке – Министарства за економску сарадњу и развој.

ФОР је до сада подржао значајан број Ромкиња и Рома за боље позиционирање на тржишту рада уз помоћ похађања стручних пракси, стручних обука, преквалификација, доквалификација, учења страних језика, као и кроз професионално и каријерно саветовање.

Циљ програма је да олакша прелазак младих из света образовања у свет рада кроз пружање могућности за додатно стицање знања, вештина и компетенција. Програм доприноси смањењу незапослености младих Рома и Ромкиња, и пружа смернице установама високог образовања у конципирању инклузивне политике.

О Фондацији за образовање Рома:

ФОР је међународна фондација, основана 2005. године и посвећена је смањењу јаза у образовању између ромског и неромског становништва. Са активном и растућом мрежом представништава широм Централне, Источне, Југоисточне Европе и Турске, Фондација пружа подршку у креирању и спровођењу стратегија образовања које доприносе укључивању Рома и Ромкиња у образовне системе.

Циљеви Фондације за образовање Рома:

Стварање услова за квалитетније образовање ромске деце;
Побољшање резултата у току основног образовања за ромску децу од 6 до 14 година;
Повећана стопа завршавања средњег образовања код ромских ученика;
Пружање подршке припадницима ромске националне мањине у току похађања академских студија, повећање нивоа дипломирања младих Рома и јачање идентитета ромских студената;
Поспешивање запошљивости младих Ромкиња и Рома.
Опште информације о конкурсу

Стажирање се обавља у трајању од три до шест месеци (у зависности од области и потребе послодаваца);
У складу са мерама које се односе на пандемију вируса ЦОВИД-19, стажисти/стажисткиње могу обављати послове онлајн или у канцеларији код послодавца, уколико се пословање реализује у складу са донетим мерама;
Од стажиста/стажисткиња се очекује ангажман од 40 сати недељно;
Изабрани стажисти/стажисткиње ће обављати радне задатке под директним надзором ментора који ће бити обезбеђан од стране изабраних послодаваца;
Стажистима/стажисткињама са средњом стручном спремом биће омогућена месечна надокнада од 380 ЕУР бруто, док ће се за стажисте/стажисткиње са високим образовањем издвојити 500 ЕУР бруто у динарској противвредности на месечном нивоу;
Стажирање код релевантних послодаваца се реализује без заснивања радног односа.
ФОР ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.
На конкурс се могу пријавити:

Младе Ромкиње и Роми без радног искуства;
Особе са местом пребивалишта на територији Републике Србије;
Млади са најмање завршеном трогодишњом средњом школом;
Особе отворене за усавршавање и стицање нових знања и вештина;
Лица која поседују тимски дух, као и способност за самостално обављање радних задатака;
Особе спремне на успостављање и одржавања ефикасних радних односа са људима различитог националног и културног идентитета;
Млади посвећени основним циљевима Фондације за образовање Рома;
Посебно охрабрујемо младе Ромкиње да се пријаве на конкурс за обављање стручног стажирања код послодаваца из јавног и приватног сектора.

Области стручног стажирања:

Категорија: Стажисти/стажисткиње са високим образовањем

Јавни сектор и државна управа: пет (5) кандидата/кандидаткиња;
Приватни сектор: пет (5) кандидата/кандидаткиња;
Међународни сектор: три (3) кандидата/кандидаткиња;
Невладин сектор: три (3) кандидата/кандидаткиња;

Категорија: Стажисти/стажисткиње са средњом стручном спремом

Јавни сектор и државна управа: пет (5) кандидата/кандидаткиња;
Приватни сектор: десет (10) кандидата/кандидаткиња;
Међународни сектор: три (5) кандидата/кандидаткиња;
Невладин сектор: три (3) кандидата/кандидаткиња;

Како се пријавити?

Пријава се може поднети искључиво путем ovog onlajn formulara: https://tinyurl.com/s2wwehhc
Пријаве се могу слати најкасније до 31. октобра 2021;
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве, као и оне које стижу путем електронске поште или контакт форме на сајту, неће бити разматране;
Посебни критеријуми

Приликом попуњавања пријаве, неопходно је укратко навести разлоге и мотивацију за обављање стручног стажирања (молим наведите три опције – прва жељена област стручне праксе и две опционе) и на који начин вам стручно стажирање може помоћи у циљу побољшања квалитета запошљавања и развијања вештина.
ФОР ће у складу са вашом пристиглом пријавом контактирати компаније и заинтересоване стране и приступити потписивању споразума о обављању стручне праксе.
Напомена:

Након прикупљања пристиглих пријава, у односу на дефинисане критеријуме конкурса, кандидати/кандидаткиње који испуњавају услове учествују у стандардизованом процесу селекције и по завршетку добијају повратну информацију о исходу процеса. О исходу конкурса кандидати/кандидаткиње ће бити обавештени најмање 10 дана пре почетка стажирања.

У циљу додатних појашњења, доступних категорија и области стручног усавршавања, ФОР задржава право да приликом одлучивања организује додатне интервјуе са кандидатима/кандидаткињама и приступи селекцији.

У оквиру првог конкурса за стажирање, Фондација за образовање Рома може подржати 16 младих особа ромске националности који имају вишу и високу стручну спрему, као и 23 младе особе са средњом стручном спремом.

Фондација за образовање Рома ће у току следеће године расписати још два конкурса за стажирање код послодаваца из јавног и приватног сектора. О свим актуелним конкурсима можете се информисати на сајту: https://romi-obrazovanjem-do-posla.org.rs/en/home-2/.