Едукација и размена искустава

У организацији Канцеларије за инклузију Рома одржан је, још један у низу, семинар за координаторе за ромска питања општина у АП Војводини. Семинар је одржан у Врњачкој бањи. Циљ овог…