За бољи и ефикаснији рад

      У организацији Канцеларије за инклузију Рома одржан је семинар за координаторе за ромска питања и представнике ромских НВО. Семинар је одржан у Новом Саду, а главна тема…