За бољи и ефикаснији рад

 

 

 

У организацији Канцеларије за инклузију Рома одржан је семинар за координаторе за ромска питања и представнике ромских НВО. Семинар је одржан у Новом Саду, а главна тема је била представљање Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025 године. Учесници су такође разменили досадашња знања и искусва у раду. Семинар је послужио и за презентацију досадашњих постигнућа на пољу унапређења положаја Рома у АП Војводини.

Значај семинара које организује Канцеларија огледа се пре свега у међусобном контакту представника локалне самоуправе и представника невладиних организација како би разменили искуства и заједнички покушали да реше проблеме са којом се сусреће ромска заједница. Канцеларија већ дуги низ година на препоруку Владе Војводине организује сличне едукације и семинаре јер локална самоуправа све више постаје отворен простор који прихвата различите облике организовања који заступају различите интересе у заједници. За развој грађанског друштва потребно је активно учешће и сарадња свих субјеката друштва јер и невладине организације својим деловањем могу дати значајан допринос. Овај семинар је још један допринос бољем, стручнијем и ефикаснијем раду координатора и представника НВО за пружање услуга, помоћи и подршке ромској заједници.