Read more about the article Одлука о додели студентских стипендија
logo kancelarije featured

Одлука о додели студентских стипендија

На основу члана 6. став 8. Правилника о додели студентских стипендија (Службени лист АП Војводине“, бр. 40/23), у вези са Финансијским планом Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину и…

Read more about the article Прелиминарна ранг листа кандидата за доделу студенских стипендија у школској 2023/24 години студентима припадницима ромске националне мањине
logo kancelarije featured

Прелиминарна ранг листа кандидата за доделу студенских стипендија у школској 2023/24 години студентима припадницима ромске националне мањине

Директорка Канцеларије за инклузију Рома дана 27.10.2023. године под бројем 374/23 расписала је Јавни Конкурс за доделу студентских стипендија студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани на Високу струковну…

Директорка Канцеларије учестововала у обележавњу Светског дана Ромског језика у Основној школи „Јан Амос Коменски“ у Кулпину

Дана, 13.11.2023. године, са почетком у 13 часова у Основној школи „Јан Амос Коменски“ у Кулпину, у оквиру изборног предмета „Ромски језик са елементима националне културе“, обележен је Светски дан…