Подела хуманитарне помоћи најугроженијим ромским породицама у Војводини

У времену, када се сви грађани Репубике Србије сусрећу са веома тешким периодом изазваним корона-вирусом, ромска заједница услед лоших услова живота, је у најтежој ситуацији.