Нови пројекат- рециклажни центар

У општини Жабаљ до краја априла биће отворен рециклажни центар за сакупљање, откуп и прераду секундарних сировина. У питању је пројекат „Иницијатива за локално одлучивање“, у вредности од 103 хиљаде…