Акциони план за 2019. и 2020. годину за примену стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године

Након завршених Јавних расправа на предлог Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025, ових дана ће се приступити усвајању овог значајног документа од кога се очекује још боља интеграција ромске заједнице у Србији.