ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА у школској 2021/2022 години

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2021. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели студентских стипендија за школску 2021/2022 годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 42/21 од 6.10.2021. године)  Канцеларија за инклузију Рома, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

у школској 2021/2022 години

СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ НА ВИСОКУ ШКОЛУ   СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ

– НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ : СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА РОМСКОМ ЈЕЗИКУ

 – НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИЈE

 Укупна средства која Канцеларија додељује по овом Конкурсу износе 1.200.000,00 динара.          Средства за исплату стипендија у 2021. години обезбеђена су Финансијским планом Канцеларије за 2021. годину на позицији студентске стипендије, док ће средства за исплату стипендија у 2022. години Канцеларија обезбедити у складу са приливом средстава из буџета АП Војводине.

Циљеви финансирања: 

  1. Унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП Војводини кроз подршку студентима и студенткињама, припадницима ромске националне заједнице.
  2. Унапређење положаја Рома у области образовања кроз институционално очување и неговање језика, културе, традиције и историје припадника ромске националне заједнице.
Преузмите конкурсну документацију: