ПУТ СНОВА – DREAM ROAD

Поразна динамика друштвене неједнакости и сиромаштва огледа се у многи аспектима свакодневног живота 10-12 милиона Рома у Европи. Последњих година, нада у напредак разбијена је заоштреним политичким дискурсом са посебно тешким утицајем на Роме, који живе у изузетно лошим условима на маргинама друштва и суочавају се са екстремним нивоима социјалне искључености.

Пројекат Дреам Роад (ПУТ СНОВА) настоји да оснажи припаднике ромских заједница да постану носиоци промена. Партиципативни развој нових интервенција за унапређење дигиталне, информационе и функционалне писмености Рома и успостављање широких алијанси у њиховој имплементацији су кључни резултати пројеката.  Пилот пројекти који ће бити спроведени су фокусирани на развој компјутерски подржаних лабораторија за колаборативно учење као катализатора знања, практичног учења и дигиталног приступа, где чланови ромских заједница могу да стекну вештине и знање како да функционишу као информисани корисници и равноправни чланови друштва.  За постизање успеха у имплементацији оваквог екосистема заједница кључна је сарадња ромских заједница, јавног сектораи локалних заједница. ДРЕАМ РОАД ћесе бавити и изградњом капацитета јавних органа да се боље носе са ромским питањима кроз иновације и дијалог, пружајуц́и представницима заједнице знање и искуство за постизање дуготрајног утицаја. Дугорочни циљ је стварање трајних и смислених, транспарентних и интерактивних процеса који стимулишу међусобну реакцију свих друштвених актера. Кроз транснационални оквир ц́е се омогуц́ити преношење и имплементација решења тестираних у локалним окружењима, која ц́е служити као смернице у будуц́ем креирању политике.

Почетак пројекта: 01-01- 2021

Завршетак пројекта: 31-12- 2022

Буџет у еврима: 2.072.267,40.

Назив позива: Дунавски трансанационални програм, Позив бр 3

Приоритет: Добро управљање Дунавским регионом

Специфични циљ: Унапређење институционалних капацитета како би се дотакли главни друштвени изазови

 

Више информација о пројекту можете прочитати овде.