Побољшање запошљивости Ромкиња у 5 општина у АП Војводини

Донатор: Амбасада Kраљевине Норвешке

Вредност пројекта: 40.000,00 евра

Реализација пројекта: 2014-2015. година

О пројекту:

Kанцеларија за инклузију Рома АП Војводине потписала је још један донаторски уговор. У питању је једногодишњи уговор са Амбасадом Kраљевине Норвешке за пројекат „Побољшање запошљивости Ромкиња у пет општина у АП Војводини“.

Укупна вредност пројекта је 40.000 евра. Партнер Kанцеларији за инклузију Рома на овом пројекту је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова.

Новим пројектом предвиђена је социјална инклузија Ромкиња у Војводини, чиме се доприноси бољим условима њиховог живота и рада. Планирају се радионице за јачање капацитета у процесу пословања на тему рачуноводства и финансија, правних регулатива, административних обавеза и маркетинга.

Радионицама могу присуствовати све заинтересоване Ромкиње. Такође ће им бити пружена подршка за конкурс за самозапошљавање кроз менторску и техничку помоћ.

Отворено је  десет фирми, а за лакши почетак пословања предвиђена је куповина неопходне опреме. Предвиђена су два округла стола са представницима релевантних институција које ће бити укључене у процес доношења одлука.