ПУТ СНОВА – DREAM ROAD

Поразна динамика друштвене неједнакости и сиромаштва огледа се у многи аспектима свакодневног живота 10-12 милиона Рома у Европи. Последњих година, нада у напредак разбијена је заоштреним политичким дискурсом са посебно…

Промена дискурса, промена праксе: Роми као људски ресурс- РАРЕ

Циљ пројекта је јачање капацитета и сарадње међу актерима који доприносе активном укључивању Рома на тржишту рада и повећање њиховог економског потенцијала.

Побољшање запошљивости Рома у АП Војводини

Имајући у виду тешку проходност Рома на тржишту рада због предрасуда, недостатка стручне спреме и квалификација, на основу досадашњих искустава Kанцеларија је припремила пројекат „Побољшање запошљивости Рома у АПВ“, којим је конкурисала на позив Делегације ЕУ у Београду у оквиру програма IPA 2007 RSEDP II.