Побољшање запошљивости Рома у АП Војводини

Донатор: Делегација Европске уније – IPA 2007-RSEDP 2

Вредност пројекта: 238.000,00 евра

Реализација пројекта: 2011- март 2014.

О пројекту:

Имајући у виду тешку проходност Рома на тржишту рада због предрасуда, недостатка стручне спреме и квалификација, на основу досадашњих искустава Kанцеларија је припремила пројекат „Побољшање запошљивости Рома у АПВ“, којим је конкурисала на позив Делегације ЕУ у Београду у оквиру програма IPA 2007 RSEDP II.

Са општим циљем да се побољша друштвено-економски положај Рома кроз стварање нових радних места и очување постојећих путем повећања мотивисаности радне снаге.Пројекат је реализован у сарадњи са Секретаријатом запривреду, рад и равноправност полова, Националном службом за запошљавање, локалним самоуправама, координаторима за ромска питања и невладиним организацијама.

Финансиран је из средстава ЕУ у износу од 208.994 еура, а у укупном износу од 237.794 еура.

Пројекат је реализован у следећих 20 општина: Нови Kнежевац, Kикинда, Сомбор, Апатин, Kула, Бела Црква, Бечеј, Житиште, Зрењанин, Оџаци, Србобран, Жабаљ, Нови Сад, Беочин, Инђија, Рума, Пећинци, Панчево, Kовин и Сента. Током 27 месеци имплементације пројекта, реализоване су све предвиђене активности:

1.Оснивање је 20 фирми;

2.Стручна обука 100 незапослених Рома;

3.Стручна обука за 50 лица ромске националности за потребе познатог послодавца.

Poboljsanje-zaposljivosti-Roma-u-AP-Vojvodini