Промена дискурса, промена праксе: Роми као људски ресурс- РАРЕ

interreg

Роми су највећа и једна од најугроженијих националних мањина у Европи, која се суочава са социјалном искљученошћу, дискриминацијом, и непостојањем једнаког приступа запошљавању, образовању, становању и здрављу. Већина од процењених 5,2 милиона Рома који живе у Дунавском региону се и данас суочавају са нетолеранцијом, дискриминацијом и искљученошћу са тржишта рада.

Циљ РАРЕ пројекта је, стога, да се ојачају капацитети и сарадња међу актерима који имају утицај на учешће Рома на тржишту рада како би се боље користили њихови економски потенцијали. У пројекат су укључени партнери и сарадници из Мађарске, Чешће, Словачке, Румуније, Бугарске и Србије.

Канцеларију за инклузију Рома Владе АП Војводине и Центар за производњу знања и вештина су једани од партнера на пројекту и руководе компонентом која се односи на транснационално и национално умрежавање и транснационални пренос добрих пракси у запошљавању Рома.

Овим пројектом ће се дефинисати услови ефикасне институционалне сарадње, елаборирати и тестирати иновативни модели интервенције за укључивање Рома у тржиште рада, и развити убедљива економска аргументација за такве интервенције.

Почетак пројекта: 01-01- 2017
Завршетак пројекта: 30-06- 2019
Буџет у еврима: 2.039.082,1
Назив позива: Дунавски трансанационални програм, Позив бр 1
Приоритет: Добро управљање Дунавским регионом
Специфични циљ: Унапређење институционалних капацитета како би се дотакли главни друштвени изазови

Више информација о пројекту можете прочитати овде.
Фотографије можете погледати овде.