Обавештење о продужењу рока

Канцеларија за инклузију Рома обавештава студенте припаднике ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2022/2023. годину на високошколске установе чији је оснивач Аутнономна покрајина Војводина, да је рок за подношење пријава по јавном позиву бр.182/23 од 4.04.2023. године, који је објављен на интернет страници канцеларије дана 5.05.2023. године, продужен до 30.05.2023. године.