Конкурс за студентску стипендију

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2020. годину Kанцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели студентских стипендија,  Kанцеларија за инклузију Рома, расписује

ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСKИХ СТИПЕНДИЈА 

СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСKЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ KОЈИ СУ УПИСАНИ НА ВИСОKУ ШKОЛУ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ 

НА ОСНОВНЕ СТРУKОВНЕ СТУДИЈЕ : СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШKОЛСKОГ УЗРАСТА, KОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА РОМСKОМ ЈЕЗИKУ за школску 2020/2021 годину
НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУKОВНИХ СТУДИЈА

Преузмите конкурсну документацију: