ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА у школској 2021/2022 години

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2021. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели студентских стипендија за школску 2021/2022 годину („Службени лист АП Војводине“,…

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД

 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА  ИНКЛУЗИЈУ РОМАБулевар Михајла Пупина 2521000 Нови СадБрој: 390/21Датум: 29.09.2021.На основу члана 8. и члана 14.став 1. тачка  9. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АП…

Конкурс за студентску стипендију

ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСKИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСKЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ KОЈИ СУ УПИСАНИ НА ВИСОKУ ШKОЛУ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ .