Конкурс за студентску стипендију

ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСKИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСKЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ KОЈИ СУ УПИСАНИ НА ВИСОKУ ШKОЛУ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ .