Основна школа у Товариштву – пример образовања за све

Поводом 8.априла, Светског дана Рома, в.д. директорке Љиљана Михајловић, уручила је плакету директорки ОШ „Милета Протић“ из Товаришева, Дарини Милић, за допринос у процесу интеграције и унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини.

Из разговора са директорком школе и педагошким асистентом видели смо на који начин они доживљавају и унапређују различитост, мултикултуралност и дијалог. ОШ “Милета Протић“ из Товаришева је прва школа у коју је уведен ромски језик са елементима националне културе. Школу похађа значајан број ромске деце, па им овај предмет веома значи за очување језика и културе.

Шећа Коломпар, педагошки асистент и прва наставница ромског језика, предаје ромски језик и веома је задовољна својим послом те сматра да је постојање оваквог предмета изузетно значајно и неопходно. То је прилика, не само да ромска деца очувају свој идентитет него истовремено и шанса да остали ученици упознају ромску културу и тако се сви међусобно боље упознају.

Љиљана Михајловић, в.д.директорке Канцеларије за инклузију Рома је истакла да је ова школа поред квалитетног наставног програма, пожртвовања наставника и позитивног приступа ученицима, прави пример школе која пуне 23 године негује различитост а у исто време и једнакост.