Потписан Меморандум о сарадњи између ГИЗ-а и Канцеларије за инклузију Рома

Данас је свечано потписан  Меморандум о сарадњи између  ГИЗ-а и Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине у Покрајинској влади који је праћен уреучењем сeртификата корисницима програма.

Програм Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованиг група у Србији“ се спроводи у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, док потписани документи имају за циљ да олакшају спровођење мера за запошљавање Рома и Ромкиња, повратника и других осетљивих група на територији АП Војводине, као и унапређење локалних институционалних оквира, механизама и услуга у области социјалног укључивања осетљивих група. На територији Републике Србије је преко 2.000 успешних корисника овог Програма.

Потписници су истакли су да су поменути документи у складу са националном Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и да је од кључне важности оснаживање рањивих категорија, како би користили расположиве механизме запошљавања.

„Потписивањем споразума између Канцеларије за инклузију Рома и ГИЗ-а је формализована досадашња сарадња са циљем јачања партнерства, усклађеним и координисаним активностима. Заједничке активности биће усмерене на креирање политика на покрајинском и локалном нивоу и јачање капацитета партнера и локалним самоуправама за спровођење пројеката усмерених на стварање прилика и могућности за веће укључивање и квалитетнији живот Рома и Ромкиња и других маргинализованих група у Војводини“, истакла је Љиљана Михајловић.

,,Питање инклузије, подршке и пружања помоћи припадницима ромске заједнице јесте питање за целокупно друштво које уме да изнађе механизме помоћи и сарадње са оним институцијама и организацијама које заједничким капацитетима могу да пруже адекватан одговор и подршку. Потребно је радити на изградњи и одржању система који рањиве категорије становништва неће маргинализовати, већ им омогућити равноправан статус и једнаке могућности у свим сферама друштва, а поготово у области запошљавања и образовања“, истакао је др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам.

Он је позвао кориснике овог програма да конкуришу на мере подршке запошљавању које је расписао Секретаријат за привреду, односно на конкурсе који су у току.

Стручне обуке Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, превасходно, занатске профиле je 2019. године завршило више од 60 полазника, а током априла ове године овом стручном усавршавању се прикључило још 44 полазника из осетљивих група.

Директор Едукативног центра за, Александар Н. Ашоња, рекао је да су обуке трајале три месеца и да су спровођене у сарадњи са Удружењем ромских студената, као важним партнером који је водио процес информисања и увођења корисника у меру стручних обука и који им је пружао и менторску подршку.

Учесници данашње свечаности су и државни секретар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Нинослав Јовановић, в.д. директора Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, Љиљана Михајловић, као и вођа програма за инклузију Рома и других маргинализованих група, Александра Димић – Угринај, која је уједно била и потписник оба документа.