Одржан састанак о унапређењу наставе на ромском језику

Канцеларија за Инклузију Рома АП Војводине, у сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине организовала је састанак на тему „Проблеми и изазови на тему реализације наставе на ромском језику“ на коме су се окупили стручњаци и релевантни чиниоци како би заједнички указали на потешкоће са којима се наставници суочавају приликом наставе на ромском језику, али и да предложе механизме за превазилажење проблема и унапређење наставе на ромском језику.


На овом скупу посвећеном унапређењу наставе на ромском језику говорили су поред Љиљане Михајловић, директорке Канцеларије за инклузију Рома и Јелена Јовановић из Националног савета ромске националне мањине, Милица Вучичевић, помоћница за образовање у Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне мањине и Весна Радуловић из Школске управе Нови Сад.

На скупу су се обратили и стручњаци који су говорили о специфичним проблемима. О изазовима и проблемима у реализацији наставе на ромском језику говорила је Шећа Коломпар из Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета ромске националне мањине, доц. др Марија Александровић из Високе струковне васпитачке и медицинске школа изложила је проблеме који постоје са уџбеницима и наставним средствима у настави и за крај Слађана Теодоровић из Савета за интеграцију Рома подсетила је учеснике на важност наставе на ромском језику за очување ромске културе и за успешну инклузију маргинализованих делова ромске заједнице.