Одлука о додели студентских стипендија

На основу члана 6. став 8. Правилника о додели студентских стипендија (Службени лист АП Војводине“, бр. 40/23), у вези са Финансијским планом Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину и Програмом рада Канцеларије за 2023. годину, а по спроведеном Јавном Конкурсу за доделу студентских стипендија студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани на Високу струковну васпитачку и медицинску школу у Вршцу на основне струковне студије: студијски програм васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику и студентима уписаним на прву годину мастер струковних студија који је објављен у „Службеном листу АП Војводине“ бр. 43/23 од 01.11.2023. године и на интернет станици Канцеларије за инлузију Рома , директорка Канцеларије доноси

OДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I

Овом Одлуком врши се додела буџетских средстава предвиђених Финансијским планом Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину – на позицији студентске стипендије по спроведеном Јавном конкурсу за доделу стипендија студентима припадницима ромске
националне мањине који су уписани на Високу струковну васпитачку у медицинску школу у Вршцу на основне струковне студије:  студијски програм васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику и студентима уписаним на прву и другу годину мастер струковних студија у школској 2023/24 години.

одлуку можете преузети на линку испод: