Форум Рома 2022 – новинари из ромских редакција у борби против дискриминације

У оквиру пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019-2022“, Екуменска хуманитарна организација је организовала годишњи Фоум Рома 2022. године у Ћуприји од 28.-30. октобра 2022.године, на који су позвани сви новинари Роми који раде у различитим медијима у Србији. Циљ Форума био је размена искуства у вези са социјалном инклузијом, дискриминацијом и улогом медија у тим процесима. Окупљени новинари размотрили су ова питања као и многа друга ca којима се суочавју припадници ромске националне мањине и представили како виде своју улогу у борби против циганизма и антидискриминације.