Програми стажирања за Роме и Ромкиње

Програми стажирања представљају најефикасније програме које реализује Фондација за образовање Рома и управо је то разлог зашто ФОР улаже велике напоре да стажисти кроз овај програм добију најбољу праксу, а послодавци вредне и одговорне сараднике.

Данас је, поводом горе наведеног, ФОР имао састанак са директорком Канцеларије за инклузију Рома,  Љиљаном Михајловић, проф. др Биљаном Пајин, деканицом Технолошког факултета у Новом Саду  и проф. др Сенком Видовић са истог факултета.

Наставак успешне сарадње са институцијама које брину о мањинским заједницама може донети још веће повољности у областима образовања, запошљавања и даљем напретку младих Рома и Ромкиња.