Конкурс за позиције локалних теренских сарадника/ца

ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕХО) Објављује конкурс за позиције ЛОКАЛНИХ ТЕРЕНСКИХ САРАДНИКА/ЦА ЗА РАД НА СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ „ПРИСТУП ВОДИ“ У 11 ПОДСТАНДАРДНИХ НАСЕЉА У 8 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈА СЕ…

Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2021. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник  РС”, бр.  36/, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке…

Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години

На основу члана  43. и 59.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Службени гласник  РС”, бр.  36/, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке…