Акциони план за 2019. и 2020. годину за примену стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године

Након завршених Јавних расправа на предлог Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025, ових дана ће се приступити усвајању овог значајног документа од кога се очекује још боља интеграција ромске заједнице у Србији.

У српском народном позоришту обележен међународни дан Рома

Директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Милош Николић, честитао је свим припадницима ромске националне мањине 8. април, Међународни дан Рома. Свечаност је одржана у Српском народном позоришту у Новом…

Канцеларија за инклузију Рома, део Националне коалиције за сузбијање дечијих бракова

У Влади Републике Србије одржан је састанак Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова, коју су иницирали Координационо тело за родну равноправност И УНИЦЕФ у Србији, чија се директорка Ређина де…