Канцеларија за инклузију Рома, део Националне коалиције за сузбијање дечијих бракова

У Влади Републике Србије одржан је састанак Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова, коју су иницирали Координационо тело за родну равноправност И УНИЦЕФ у Србији, чија се директорка Ређина де Доминићис захвалила потпредседници Владе Зорани Михајловић на посвећености овој теми и додала да рани дечији бракови представљају озбиљну повреду права девојчица које су све више угрожене овом појавом.

Коалицију, чине представници Координационог тела за родну равноправност, УНИЦЕФ-а, Канцеларије за инклузију Рома, Канцеларије за људска и мањинска права, Нишавског, Јабланичког и Јужнобанатског управног округа, скупштинских одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, као и права деце, Заштитника грађана, Повереника за родну равноправност  Града Београда, удружења цивилног друштва Бибија, Тернипе, Праксис, Индиго, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Удружења Рома Нови Бечеј, Републичког завода за социјалну заштиту и УН агенција.