Акциони план за 2019. и 2020. годину за примену стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године

Након завршених Јавних расправа на предлог Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025, ових дана ће се приступити усвајању овог значајног документа од кога се очекује још боља интеграција ромске заједнице у Србији.

Милош Николић директор Kанцеларије за инклузију Рома је рекао да је Стратегија заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним Оперативним закључцима са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” (за период 2018−2020. године) и Нацрту акционог плана за поглавље 23 . Он додаје да је Акциони план као најважнији пратећи документ националне Стратегије која треба да побољша положај ромске заједнице, од виталног значаја како би се све мере и активности које су предвиђене Стратегијом, на време и без проблема реализовале. Николић истиче да је један од најважнијих сегмената свакако запошљавање ромске заједнице и зато је позвао све јединице локалних самоуправа да се активно укључе у примену и реализацију, како Локалних акационих планова, тако и свих докумената на националном новоу. Kроз предвиђене мере запошљавања, каже Николић, можемо у великој мери помоћи ромској заједници и обезбедити им сталан посао и сугурну егзистенцију, али без помоћи локалних самоуправа је то неизводљиво. Држава Србија пружа могућности и из дана у дан показује све више интересовања за решавање више деценијских проблема ромске заједнице, али је исто тако важно да се све организације цивилног друштва које се пре свега баве питањима ромске заједнице, укључе на локалном новоу и заједно са локалним институцијама учествују у овом веома озбиљном процесу интеграције ромске заједнице – рекао је на крају Николић. Kанцеларија за инклузију Рома, Национални савет ромске националне мањине, Kанцеларија за људска и мањинска права, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера и потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, која у име Владе координира рад државних органа, као и органа јединица локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са унапређењем положаја Рома и Ромкиња, су како је Николић навео, веома видљиви и јаки ресурси и треба их што боље искористити.