Заједнички састанак Канцеларије за инклузију Рома и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана посвећен положају Рома

Канцеларија за инклузију Рома и Покрајински заштитник грађана – омбудсман и организовали су заједнички састанак, на коме су се међусобно упознали са тренутним као и плановима за будуће активности ове две институције.

На састанку је било речи и о тренутном стању положаја Рома, као и о предлозима о заједничким активностима у области унапређења и заштите положаја Рома. Поред представника Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију Рома, састанку су присуствовали и Нинослав Јовановић, државни секретар Министарства за људска и мањинска права Републике Србије, Слаћана Јовановић испред Екуменске хуманитарне организације (ЕХО) представила је пројекат

 „Социјална инклузија за достојан живот Рома и других осетљивих особа у Србији 2023-2026“. На састанку су “амбасадори антициганизма” представили искуства са којима се сусрећу и на који начин се боре против негативних ставова и предрасуда према припадницима ромске заједнице.

Амбасадори антициганизма је група од 14 особа, припадника ромске и већинске заједнице, који се активно ангажују у борби против антициганизма, тј. предрасуда, стереотипа и дискриминације усмерене према припадницима ромске заједнице. Они раде на освешћивању јавности о проблемима са којима се Роми суочавају, промовишући разумевање, поштовање и инклузију.

Овај састанак је још један корак ка стварању инклузивнијег друштва, где се заједно боримо против свих облика дискриминације и пружмамо подршку онима који живе на маргинама.