Успешна завршница

Завршна конференција пројекта „Побољшање запошљивости Рома у АП Војводини” одржана је 7. маја у сали Скупштине АП Војводине. Конференцији су поред корисника пројекта присуствовали и Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Душко Јовановић, директор Канцеларије за инклузију Рома, представници Народног универзитета Божидар Аџија, као и представници делегације ЕУ из Београда. Догађај је привукао и велику пажњу медија.

Имајући у виду тешку проходност Рома на тржишту рада због предрасуда, недостатка стручне спреме и квалификација, на основу досадашњих искустава Канцеларија за инклузију Рома припремила је пројекат „Побољшање запошљивости Рома у АПВ“, којим је конкурисала на позив Делегације ЕУ у Београду, у оквиру програма ИПА 2007 РСЕДП ИИ. Са општим циљем да се побољша друштвено-економски положај Рома кроз стварање нових радних места и очување постојећих путем повећања мотивисаности радне снаге, пројекат је реализован у сарадњи са Секретаријатом за привреду, рад и равноправност полова, Националном службом за запошљавање, локалним самоуправама, координаторима за ромска питања и невладиним организацијама. Финансиран је из средстава ЕУ у износу од 208.994 еура, а у укупном износу од 237.794 еура.