Подела хуманитарне помоћи најугроженијим ромским породицама у Војводини

У времену, када се сви грађани Репубике Србије сусрећу са веома тешким периодом изазваним корона-вирусом, ромска заједница услед лоших услова живота, је у најтежој ситуацији. Влада АП Војводине је обезбедила хуманитарну помоћ  која је обезбеђена из робних резерви (6 000 пакета), који су подељени најугроженијем становништву у Војводини.