Роми у очима будућих новинара

На одсеку за Медијске студије Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 16. јануара, одржан је завршни час на курсу Увод у ромологију. Проф. др Милош Маријановић, заједно са студентима треће године, угостио је телевизијску екипу Ромске редакције Радио Телевизије Војводине. У оквиру завршног часа студенти су јавно, под будним оком камере, бранили своје семинарске радове.

Радови студената систематизовани су у четири групе. Прву групу чине радови који осликавају историјску панораму Рома, другу радови о проблемима ромске културе, трећу радови чија је окосница ромска религија и уметност, док су радови из четврте групе заправо примери истраживачког новинарства, И тичу се слика из реалног живота Рома и њихове свакодневице. Студенти су кроз своје радове показали завидно познавање ромске културне баштине, али и велику отвореност и заинтересованост према култури ове националне мањине. Њихови радови на најбољи начин осликавају како млади и образовани људи виде Роме. Курс Увод у ромологију на Филозофском факултету, у току зимског семестра 2012/2013. године похађало је тридесет И пет студената. Ово је одличан начин да млади људи стекну знања о култури коју не познају довољно, док са друге стране стичу и практична знања, која су уско везана за струку.