Семинар за нове наставнике ромског језика

Обука за нове наставнике ромског језика почела је 16. маја, семинаром одржаним Бечеју. Организатори семинара су Општина Бечеј и Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, уз подршку Канцеларије за инклузију Рома и Матице ромске. Семинару, у трајању од четири дана, присуствовао је двадесет и један будући наставник ромског језика. У Општини Оџаци, 24. маја одржан је семинар за још осамнаест нових наставника. Овај семинар организовала је Општина Оџаци у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице, такође уз подршку Канцеларије за инклузију Рома и Матице ромске. Семинар је трајао три дана. Тема ових семинара била је припрема нових наставника за предмет Језик са елементима националне културе Рома. Планирано је да се до почетка нове школске године поред ова два семинара, одржи још два, уколико се обезбеде адекватна материјална средства. Након завршеног семинара полазници су полагали завршне тестове, а сертификате су им уручили представници Матице ромске.