Радно правни статус координатора

      

У организацији Канцеларије за инклузију Рома одржан је још један семинар за координаторе за ромска питања. На семинару су размењене информације о стању и положају Рома у локалним самоуправама из којих су били учесници семинара. Представљене су активности и планови  Министарства за људска и мањимска права и друштвени дијалог и Канцеларије за инклузију Рома. Фокус овог семинара је био радно правни статус координатора за ромска питања.

Поред координатора за ромска питања семинару су присуствовали: Нинослав Јовановић, државни секретар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Јелена Јовановић, покрајинска посланица, Светлана Селаковић, помоћница покрајинског секртара за демографију и равноправност полова и Александар Балиновић, заменик председника Националног света ромске националне мањине.

Љиљана Михајловић в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома је приликом излагања указала на потребу дефинисања радно-правног статуса ромских координатора као најважније карике у процесу инклузије Рома на локалу и закључила да инклузија Рома мора бити приоритет свим државним органима.

„Институција координатора за ромска питања је једна од кључних ако говоримо о унапређењу положаја Рома. Координатори су спона између грађана и институција система. Заиста ми је задовољство да могу данас да разговарам са њима и да чујем проблеме са којима се суочавају, мере које предузимају на локалу како би грађани живели боље и како ми као Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог можемо да помогнемо. Имамо ромске координаторке и координаторе у 23 општине у Војводини али морамо да радимо на томе да се повећа број и да свака општина има координатора, узимајући у обзир изузетно тежак положај ромске зајендице“ истакао је Нинослав Јовановић.

Заменик председника Националног савета ромске нациопналне мањине истакао је битну улогу координатора за ромска питања у локалним самоуравама јер инклузија Рома почиње и завршава на локалном нивоу.“ Да би координатори били видљивији и њихов рад давао резултате неопходно је да се креирају ЛАП-ови који ће бити финансирани као и локалне политике према Ромима“рекао је Балиновић.

„Част ми је и задовољство што сам овде данас са Вама који сте свакако први локални механизам најзначајнији за ромску заједницу.Чућемо какве имате активности, проблеме и како би могли заједно уједињени да радите на побољшању ромске заједнице на локалу“истакла је Јелена Јовановић.