Радионица Стручне групе Координационог тела

Љиљана Михајловић, директорка Канцеларије за инклузију Рома је присуствовала другом састанку Стручне групе Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња  и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. 

 

Захваљујући Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, омогућено је учешће представника ромске заједнице током процеса израде ревидиране Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, чиме је омогућено да политике које се креирају на националном нивоу  буду јасно усмерене на Роме и у складу са њиховим  потребама, истакла је Михајловић.