ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Правилником о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске
националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024
годину на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина бр.
143/24 од 7.05.2024. године,који је објављен у Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине бр. 21/24, утврђен је поступак и услови за доделу средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине предвиђених Финансијским планом Канцеларије за 2024.
годину.

Комисија за спровођење Јавног позива на основу члана 9. Правилника о додели
једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који
су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024 годину на високошколске
установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, саничнила је

 
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ