Предлог коначне листе корисника једнократне новчане помоћи

Комисија за спровођење Јавног позива, на основу члана 7. Правилника о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2022/2023 годину на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, je саничнила је дана под бр. предлог листе корисника једнократне новчане помоћи бодова и исту објавила на интернет страници Канцеларије за инклузију Рома www.inkluzijaromavojvodina.rs.

С обзиром да у року за подношење приговора ни један учесник није поднео проговор на листу корисика једнократне новчане помоћи, Комисија за спровођење јавног позива за доделу бесповратних средстава удружењима грађана, на основу члана 7. Правилника утврдила је предлог коначне листе корисника једнократне новчане помоћи.

 

Предлог коначне листе корисника једнократне новчане помоћи можете преузети на линку испод: