Подршка деци током пандемије

 

Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада (ЕХО) реализује програм “Пружање додатне подршке у образовању деци из осетљивих група као одговор на пандемију КОВИД – 19” у склопу пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019 – 2022.“ уз подршку швајцарске организације ХЕКС/ЕПЕР потписала је споразум са Општином Жабаљ, Центром за социјални рад из Жабља, ОШ “Милош Црњански”, Жабаљ, ОШ “Јован Јовановић Змај”, Ђурђево и Канцеларијом за инклузију Рома АПВ.

Пружање додатне индивидуалне подршке деци која су у ризику од осипања из образовног система је модел за додатну подршку деци, родитељима и наставном особљу као одговор на пандемију.

Циљ овог пројекта је подршка школској деци и њиховим родитељима који су додатно погођени пандемијом вируса Ковид19 и који су на ивици егзистенције. Уз додатну индивидуалну и дигиталну подршку школској деци у која су изложена социјалној искључености, активно учешће у образовном процесу побољшаће њихово сигурно одрастање у здравом породичном окружењу.

Основни циљ успостављања ефикасног модела сарадње између партнера јесте јесте потпуни обухват деце из осетљивих друштвених група и пружање додатне подршке, која треба да обезбеди једнаке шансе и могућности да свако дете савлада наставни план и програм, уз мотивацију родитеља/старатеља да се активније укључе у наставне активности.