Састанак међусекторске групе у оквиру РАРЕ пројекта

Пројекат ,,РАРЕ: промена дискурса, промена праксе: Роми као људски ресурс”, има за циљ да промени тренутно стање и подстакне партнерски однос између институција, влада и организација како би се обезбедио приступ Ромима тржишту рада. “Оно што у оквиру својих активности имамо јесте формирану радну међусекторску групу која је састављена од представника институција, владе, јавног, приватног и цивилног сектора, невладиног сектора”, навела је Љиљана Михајловић, председница Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома АП Војодине. Један од циљева рада међусекторских група јесте израда акционог плана, унапређење и пружање јавних услуга усмерених на активирање Рома на тржишту рада.