Потписани уговори о стипендирању студената ромске националности

У жељи да се настави процес очувања, неговања и развоја ромског језика у институцијама и установама, Kанцеларија за инклузију Рома и Матица ромска су 2009. године покренули иницијативу за отварање студијског програма за васпитаче на ромском језику. Покрајинска влада је подржала наведену иницијативу, те је пре једанаест година уписана прва генерација студената.

Kанцеларија за инклузију Рома АП Војводине је уручила стипендије студентима који похађају Високу школу струковних студија за васпитаче “Михаило Палов” у Вршцу, на смеру: Васпитач на ромском језику. Ове школске године Kанцеларија за инклузију Рома стипендира 19. студената-будућих васпитача. Месечни износ стипендије изности 6.000 динара. Значај овог програма огледа се у очувању културног идентитета припадника ромске националне мањине и стрварање ромске интелектуалне елите која треба да се укључи у процес унапређења положаја Рома. Уговоре је студентима свечано уручио директор Kанцеларије за инклузију Рома  Милош Николић и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић.

Покрајински секретар Милошевић изјавио је да је ово једна од лепших акција коју заједно спроводе Kанцеларија за инклузију Рома и Висока школа за образовање васпитача „Михаило Палов“ из Вршца будући да показују да је пут пуне афирмације ромске заједнице не само у томе да имају своје политичке представнике, већ да имају своје представнике и у систему образовања и васпитања. Уручењу уговора присуствовала је, поред директорке Високе школе др Јелене Пртљаге и Јелена Јовановић, покрајинска посланица. Након официјелног дела, уследио је неформални разговор, током ког су студенти нагласили значај студирања И указали на велику подршку коју добијају од стране Високе школе и Kанцеларије за инклузију Рома, као и на веома добру сарадњу са професорима и колегама на Високој школи.