Партнерска сарадња- Општина Кикинда и Канцеларија за инклузију Рома

Директорка КИР АП Војводине, Љиљана Михајловић је са покрајинском посланицом Јеленом Јовановић и представником Канцеларије за смањивање сиромаштва Жељком Радуом , посетила Општину Кикинда и одржала састанак са градоначелником Николом Лукачем. Све иницијативе које је Канцеларија за инклузију Рома пласирала до сада, подржане су од стране општине Кикинда, те се тако евидентно ради о партнерској сарадњи на основу које се унапређује положај Рома и Ромкиња у овој општини. Михајловићева је изјавила и да се у протеклом периоду бележи напредак када је у питању побољшање животних услова и становања  ромске заједнице, те да се Општина радо одазива када су у питању акције помоћи угроженим породицама.

Путем позива Државе и Европске делегације, Канцеларија за инклузију Рома настоји да буде покретач иницијатива у побољшању животних услова ромске популације, али и неговања културе, традиције и језика, а мере и програми подршке при запошљавању  средњошколских и академски образованих Рома, један је од битних фактора изласка из стереотипа и главни покретач побољшања положаја. Кикинда је једна од општина у Војводини у којој велики број ромских ђака учи Ромски језик као изборни предмет уз елементе националне културе, што је веома битна ставка у очувању интегритета, нагласила је покрајинска посланица, Јелена Јовановић. Никола Лукач је овом приликом изјавио да Општина Кикинда настоји на помагању Рома при запошљавању, школовању, али и обезбеђује средства за санацију кућа у ромским насељима, како би се подигао стандард живота и створили подробни услови за живот, као и то да ће Општина у наредном периоду заједно са КИР-ом и даље деловати у овом домену, те тако  радити на побољшању стандарда и очувању културе ромског народа.