Стручна пракса Рома и Ромкиња у Војводини

Љиљана Михајловић директорка Канцеларије за инклузију Рома заједно је са директором РЕФ Србија, Адијем Синанијем и саветником за запошљавање, Александром Јовановићем, током данашњег дана посетила Општине и одржала састанке са директором ПУ Чуруг, представницима општине  Бечеј и града Кикинде, са циљем реализације програма обављања стручне праксе у јавној управи. 

Овим данашњим састанцима успешно су завршене посете војвођанским установама и организацијама које ће учествовати у реализацији програма Фонда за образовање Рома. Састанцима су присуствовали и будући стажисти.